♥فقط خدا♥

چشم ها اورا نمیبینند..ولی او همه ی چشم هارا میبیند

♥فقط خدا♥

چشم ها اورا نمیبینند..ولی او همه ی چشم هارا میبیند

♥فقط خدا♥

تنها امیدم خداست

"نگران نیستم...
نگران هیچکس نیستم...
دنیا تمام می شود،
یا به بهشت می رویم...یا به جهنم...!
هر دو ...سرزمین خدا هستند...!
مهم دیدار خداست...
سلام خدا...
یک چیز بیشتر نمی گویم...
دوستت دارم...
راستی گفتی نا امید نباش...
من هم روی حرفت حساب باز کردم...
میدانم تو به من دروغ...
نمی گویی...

آخرین نظرات

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

Image result for ‫تصاویر آموزنده ی زیبا‬‎

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ

ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻣﺒﺎﺵ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﻬﮑﺎﺭﯼ ﻧﻪ ﺍﻭ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﯼﭘﺬﯾﺮﺵ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻨﮓ

ﺍﺳﺖ.

ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ

ﭘﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﻨﻬﮑﺎﺭ ﻧﺒﯿﻦ.

ﻣﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﺩﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺷﻔﺎ

ﺩﺍﺩ ﻭ

ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ

ﺳﭙﺎﺳﺶ ﮔﻔﺖ;

ﻣﻦ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﺍﺑﺮ ﺭﺣﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ

ﺑﺎﺭﯾﺪﻩ

ﯾﮑﯽ ﺳﭙﺎﺳﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﮐﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻭ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﯿﺴﯽ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺱ ﮔﻔﺘﻨﺪ

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۳ ، ۲۱:۰۰

سلام 

خدایـــــــــــــا؛ 

بابت هر شبی که بی شکر سر بر بالین گذاشتم؛ 

بابت هر صبحی که بی سلام به تو آغاز کردم؛ 

بابت لحظات شادی که به یادت نبودم؛ 

بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبتش دادم؛ 

بابت هر گره که به دستم کور شد و مقصر تو را دانستم؛ 

مرا ببخش 


۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۳ ، ۰۱:۰۹


حضرت آدم(ع)روزی دید ناگهان سه مجسمه سیاه وبدقیافه در طرف چپ او قرار گرفتند و سه مجسمه نورانی در طرف راست او،ازمجسمه های طرف راست یکی یکی پرسید: شماکیستید؟

اولی  گفت: من عقل هستم. دومی:من حیا می باشم.سومی:من رحم هستم.

حضرت پرسید:جای شما در کجاست؟

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۱۰